User agent %
Mozilla/5.0 68.99
SemrushBot/6~bl 20.19
YandexBot/3.0 3.35
SemrushBot/3~bl 1.95
SemrushBot/7~bl 0.95
CCBot/3.1 0.79
MSIE 9.0 0.57
serpstatbot/1.0 0.55
Opera/9.80 0.42
PetalBot 0.40
Others 1.85